graphical space graphical space
   Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα  Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία  Χρήσιμες Διευθύνσεις Σύνδεσμοι     
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
 
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Οδηγός του Πολίτη
Οδηγός του Πολίτη
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
TOK-TOC
Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση
graphical space
graphical space

Αντιδήμαρχοι 2011-12 / Aρμοδιότητες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος  Δημήτριος  13-01-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ          Αρ. Πρωτ.:1045

…………………………………………………………….

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αγίου Δημητρίου 55

Τ.Κ. 17343

ΤΗΛ. 210 9703607 / 210 9730132

FAX:  2109714303

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 21

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη :

·         τα άρθρα 58,59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’/87/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης»

·         Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 65.173 κατοίκους ( Φ.Ε.Κ. 715/τ.Β/12-06-2002)

·         Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ( Φ.Ε.Κ. 207/τ.Β’/17-2-2005) και την τροποποίηση αυτού ( Φ.Ε.Κ. 1348/τ.Β’/7-7-2009) που ισχύει μέχρι σήμερα

                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με θητεία δύο ετών,   εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες της, όπως παρακάτω:

 

Άγγελος ΓαβαλάςΑ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γαβαλά Άγγελο του Ιωάννου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

1. Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων,  καθώς και την εποπτεία και ευθύνη του δημοτικού κοιμητηρίου.

 

ii. Καταστημάτων - επιχειρήσεων   

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

iii. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

 

2. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Διοικητικού, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης 

- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου

- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

- τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

- την τέλεση γάμων

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

- τη λειτουργία των ΚΕΠ

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

- τη λειτουργία του προγράμματος «Διαύγεια»

- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

-την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

Κώστας ΦραγκιαδάκηςΒ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φραγκιαδάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω  αρμοδιότητες:

 

1. Τεχνικών Έργων και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Tεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων, ως επίσης και του μικρού συνεργείου του Δήμου.

 

2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών.

 

3. Την εποπτεία και ευθύνη :

- των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την αποχέτευση

- των αντλιοστασίων

- της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού της δημοτικής κατασκήνωσης. 

- των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων

 

4η ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.

 

5. Την τέλεση  γάμων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των.

 

 

Νίκος ΣυρράκοςΓ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Συρράκο Νικόλαο του  Γρηγορίου και του μεταβιβάζει  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:        

 

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων αυτής.

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

- την εποπτεία μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου

- το συντονισμό του έργου της πολιτικής προστασίας

- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

- Την  ευθύνη για την  προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

 

2. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας  και Εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας .

 

3. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

          4 . Τη λειτουργία της  Δημοτικής  Συγκοινωνίας 

          

 5. Την τέλεση  γάμων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.  

 

Θανάσης ΘεοδωρόπουλοςΔ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θεοδωρόπουλο Αθανάσιο του Θεοδώρου και του μεταβιβάζει  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της  Δημοτικής Αστυνομίας, τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την συμμετοχή στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας

 

2. Την Εποπτεία τήρησης των κανονισμών και των άλλων κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου

 

3. Την εποπτεία της λειτουργίας Δημοτικών Λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

 

4.Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας

 

5.Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

6. Την τέλεση  γάμων 

 

Παύλος ΕιρηνάκηςΕ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Ειρηνάκη Παύλο του Παντελή και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην  αρμοδιότητες:

 

1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

 

- Την εποπτεία και ευθύνη της υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου με τις αρμοδιότητες αυτής, όπως περιγράφονται στο Ο.Ε.Υ. του Δήμου, στους νόμους και τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.

- Την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

- Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- Την τέλεση  γάμων

- Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της δημάρχου.

 

3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες αυτών ασκεί η Δήμαρχος.

 

4. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαβαλάς Άγγελος του Ιωάννου, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Συρράκο Νικόλαο του Γρηγορίου.

 

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα καθώς στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ισχύει δε, από τη δημοσίευσή της και μέχρι εκδόσεως νεωτέρας.

 

 

                                                                        Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                  Μαρία  Ανδρούτσου  

                       

                                     

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                     

1.                              Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Αττικής

2.                              Δ.Ο.Υ.  Αγίου Δημητρίου

3.                              Δ/νσεις και Τμήματα του Δήμου             

4.                              Γραφείο Δημάρχου

5.                              Γραφείο Πρωτοκόλλου-Αρχείου

6.                              Οριζόμενους Αντιδημάρχους

 


graphical space

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Developed by EXUS