graphical space graphical space
   Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα  Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία  Χρήσιμες Διευθύνσεις Σύνδεσμοι     
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
 
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Οδηγός του Πολίτη
Οδηγός του Πολίτη
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
TOK-TOC
Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση
graphical space
graphical space

17/07/2008
Εισήγηση Δημάρχου κ.Ν. Λαζαρόπουλου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 16-7-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


Στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων εισηγούμαι απόψε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας, το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής για την περίοδο 2007- 2010 σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 και το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 και καταρτίστηκε από τη Διεπιστημονική Ομάδα Έργου η οποία συστήθηκε με την 901/33144/31-10-2007 απόφαση του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, με την συνδρομή και συμβουλευτική υποστήριξη του εξωτερικού συνεργάτη Μάριου Αυγουστάτου. Το παρόν σχέδιο συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής και λειτουργικής ανάπτυξης της πόλης του Αγίου Δημητρίου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Αφορά όχι μόνο στις υποδομές που θα βελτιωθούν και στις τοπικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν, αλλά και στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρά, μεριμνώντας για τη διαρκή βελτίωση των όρων διαβίωσης των πολιτών και την παροχή σε αυτούς αναβαθμισμένων ποιοτικά δημοτικών υπηρεσιών.

Το περιεχόμενο του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα συζητήσουμε απόψε έχει προκύψει από την επεξεργασία και εξειδίκευση των γενικών στόχων και του οράματος του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου οφείλει να είναι μια πόλη σύγχρονη, καινοτόμα και βιώσιμη. Κάθε αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να προάγει τη σχέση μεταξύ της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας, ως μια σχέση αλληλεξάρτησης και συμπλήρωσης. Η πόλη του Αγίου Δημητρίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα πεδίο άσκησης παραδοσιακών αυτοδιοικητικών λειτουργιών και πρακτικών, αλλά και ως ένας κοινός χώρος όπου η κοινωνία με αρωγό το Δήμο όχι μόνο «κοινωνεί» αλλά και δημιουργεί αξίες.

Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, η πόλη του Αγίου Δημητρίου οφείλει να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της και ταυτόχρονα να διεκδικήσει ένα ευοίωνο, βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον για τους πολίτες της. Επιδίωξη και στόχος μας είναι ένας ισχυρός, ανεξάρτητος, δημοκρατικός, συμμετοχικός και προπαντός ανθρωποκεντρικός Δήμος που θα καταστεί μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας με σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και την προάσπιση των συμφερόντων του συνόλου. Βασική προϋπόθεση για τον επιτυχή και αποτελεσματικό σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας είναι η ρεαλιστική και σε βάθος διάγνωση των τοπικών προβλημάτων και η ιεράρχησή τους με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές προτεραιότητες και τους προβληματισμούς, τις υλικοτεχνικές δυνατότητες του Δήμου και τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχετε στα χέρια σας περιγράφει του άξονες δράσης του οράματος του Δήμου, έτσι όπως αυτοί προέκυψαν από την εμπεριστατωμένη καταγραφή και ανάλυση τόσο του εξωτερικού περιβάλλοντος της πόλης όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, στοιχειοθετώντας έτσι τη στρατηγική του για το μέλλον της πόλης και των κατοίκων της, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για την επιβαλλόμενη κοινωνική συναίνεση.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


Οι βασικοί στρατηγικοί μας άξονες έχουν διαμορφωθεί μετά από ανάλυση και ιεράρχηση των βασικών μας προτεραιοτήτων ως εξής:


Πρώτος άξονας: Ανάπτυξη Οικιστικού Περιβάλλοντος & Τεχνικές Υποδομές. Στόχος του πρώτου άξονα είναι η ισόρροπη και σταδιακή ανάπτυξη του οικιστικού περιβάλλοντος της πόλης του Αγίου Δημητρίου και η διαρκής βελτίωση των τεχνικών της υποδομών.


Δεύτερος άξονας: Προώθηση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Στόχος του δεύτερου άξονα είναι η ισόρροπη και στοχευμένη προώθηση της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού αλλά και της ιδέας του εθελοντισμού στους κατοίκους της πόλης του Αγίου Δημητρίου.


Τρίτος άξονας: Ανάπτυξη Κοινωνικών Πολιτικών Υγείας & Πρόνοιας. Στόχος του τρίτου άξονα είναι η ισόρροπη και στοχευμένη ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και οι οποίες καταρχάς θα απευθύνονται στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που κατοικούν στην πόλη του Αγίου Δημητρίου


Τέταρτος άξονας: Βελτίωση σχέσης ΟΤΑ με πολίτες και τοπικούς φορείς, ανάπτυξη τοπικής οικονομίας & απασχόλησης. Στόχος του τέταρτου άξονα είναι η ισόρροπη και στοχευμένη ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός τόσο των δομών εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, όσο και της δημιουργίας καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του Δήμου και των δημοτών αλλά και όλων των κοινωνικών φορέων και εταίρων της πόλης του Αγίου Δημητρίου.


Πέμπτος άξονας: Ανάπτυξη Φυσικού Περιβάλλοντος & Καθαριότητα πόλης. Στόχος του πέμπτου άξονα είναι η ισόρροπη και στοχευμένη προστασία και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος της πολης, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή εξειδικευμένων μέτρων προστασίας και αναδειξης του ρέματος Πικροδάφνης αλλά και η βελτίωση των όρων καθαριότητας της πόλης.


Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου μας κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Δήμου κλπ.) σε όλους τους κοινωνικούς φορείς και εταίρους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην πόλη του Αγίου Δημητρίου με σκοπό να εκφράσουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους. Η ανταπόκριση των φορέων ήταν άμεση και ουσιαστική. Σχεδόν όλοι οι φορείς της πόλης απήντησαν εγγράφως, τα δε σχόλια και οι προτάσεις τους ήταν απολύτως εποικοδομητικά. Ομοίως ανταποκρίθηκαν και οι καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου όπως και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.


Η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου μελέτησε και ανάλυσε ενδελεχώς το σύνολο των προτάσεων και σχολίων που της υπεβλήθησαν και έλαβε υπόψη και συμπεριέλαβε στο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, για την προς εξέταση περίοδο, την συντριπτική πλειοψηφία των κατατεθειμένων προτάσεων. Υπό αυτή την έννοια το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που κατήρτισε η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου είναι προϊόν ευρύτατης κοινωνικής συναίνεσης και όχι αποκλεισμών.

Για τον λόγο αυτό παρακαλώ όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν και να ψηφίσουν το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας για τα έτη 2007 – 2010 ούτως ώστε αυτό να αποτελέσει κοινό στόχο για όλους μας.


Σας ευχαριστώ


graphical space

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Developed by EXUS