graphical space graphical space
   Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα  Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία  Χρήσιμες Διευθύνσεις Σύνδεσμοι     
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
 
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Οδηγός του Πολίτη
Οδηγός του Πολίτη
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
TOK-TOC
Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση
graphical space
graphical space

17/07/2008
Εισήγηση Ανιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γ. Σταματόπουλου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 16-7-2008 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


Η συλλογή των στοιχείων για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2010 δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη βοήθεια των εργαζομένων – συναδέλφων του Δήμου Αγίου Δημητρίου και των Νομικών Προσώπων του. Επίσης, δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω την πραγματικά ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των πολιτών και των κοινωνικών φορέων της πολης του Αγίου Δημητρίου με την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου στην οποία είμαι πρόεδρος.

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την επικοικοδομητική συνεργασία τις διοικήσεις των Νομικών Προσώπων όπως επίσης και τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως, όλη η εργασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγάμματος δεν θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα και ποιοτικά, χωρίς την προσωπική παρακολούθηση και την αμέριστη βοήθεια του Δημάρχου κ. Νίκου Λαζαρόπουλου, τον οποίο θερμά ευχαριστώ. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος (Β φάση) όπως και για την κατάρτιση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α φάση) στο Δήμο Αγίου Δημητρίου περιέλαβε τα ακόλουθα βήματα:

1. Τακτικές συναντήσεις της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την αξιολόγηση της προόδου του έργου.

2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο εσωτερικό του Δήμου αλλά και των Νομικών Προσώπων μέσω συνεντεύξεων, αλλά κυρίως μέσω της ανάλυσης δεδομένων.

3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πόλη του Αγίου Δημητρίου μέσω της χρήσης όλων των διαθέσιμων στατιστικών πηγών και δεδομένων (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, συναρμόδια Υπουργεία, αρχεία των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων κλπ).

4. Διερεύνηση των δραστηριοτήτων εθνικού ή και τοπικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της τέταρτης προγραμματικής περιόδου.

5. Ανάπτυξη της στρατηγικής και του πλαισίου προγραμματισμού για την οριστικοποίηση των δράσεων και των επιμέρους ενεργειών των Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

6. Αξιολόγηση και ανάλυση των προτάσεων της πόλης που κατατέθηκαν επί του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης.

7. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην κατάρτιση του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου σε πραγματική και ρεαλιστική βάση, θέσαμε ένα πλήθος παραδοχών.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


Θα ήθελα στο σημείο αυτό να περάσω στην παρουσίαση ανά άξονα του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για πέντε συνολικά άξονες τους στόχους των οποίων ανάφερε επιγραμματικά στην εισήγησή του ο Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου κ. Νίκος Λαζαρόπουλος. Αλλά ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα πεδία εφαρμογής των πέντε αυτών αξόνων καθώς και τα μέτρα και τις δράσεις που προβλέπονται ανά άξονα με στόχο το ώφελος όλων των Δημοτών και των κατοίκων του Δήμου:

ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. Ο άξονας αυτός έχει κόστος υλοποίησης που υπερβαίνει τα 36 εκ. ευρώ για την περίοδο 2007 – 2010 και περιλαμβάνει τρία μέτρα. Το πρώτο μέτρο είναι η Ανάπτυξη και Βελτίωση του Οικιστικού Περιβάλλοντος. Εδώ μιλάμε για διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, ενοποίηση των πλατειών – κοινόχρηστων χώρων και πύκνωση του πρασίνου στις οδούς Αργοστολίου, Άρτης, Όθωνος, Δράμας, Δελφών, Μενελάου κλπ.

Επίσης, προβλέπεται η μελέτη για την εφαρμογή της βιοκλιματικής με σκοπό την αναβάθμιση των πλατείών Α. Παναγούλη και Ασυρμάτου καθώς και σύνταξη οριστικής μελέτης για τη διαμόρφωση της Πλ. Αγ. Βασιλείου – Κολοκοτρώνη με υπόγειο γκαράζ. Το δεύτερο μέτρο είναι η Βελτίωση της Μεταφορικής Υποδομής, της Κυκλοφορίας, της Στάθμευσης και της Συγκοινωνίας. Οι ενέργειες που θα γίνουν για την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι μεταξύ άλλων η σταδιακή επέκταση των γραμμών της δημοτικής συγκοινωνίας και η ολοκλήρωση της διαχείρισης των δρομολογίων μέσω τηλεματικής, οι οικονομικές και τεχνικές μελέτες για την κατασκευή υπογείων σταθμών αυτοκινήτων κάτω από τις πλατείες του Δήμου σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) και η μελέτη και κατασκευή ποδηλατοδρόμων αλλά και η δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτων πλησίον των σταθμών του ΜΕΤΡΟ και στο κέντρο του Δήμου. Το τρίτο και τελευταίο μέτρο του πρώτου άξονα αφορά την Ύδρευση και την Αποχέτευση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενέργειες όπως η επέκταση των τεχνικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ροής ακαθάρτων στο δίκτυο της οδού Βεργίνας, η αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων αγωγών καθώς και οι λοιπές προσθήκες στο δίκτυο και η μετατόπιση φρεατίων υδροσυλλογής ως και η επισκευή τους όπου απαιτείται.


ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ο άξονας αυτός έχει κόστος υλοποίησης που υπερβαίνει τα 25 εκ. ευρώ για την περίοδο 2007 – 2010 και περιλαμβάνει τέσσερα μέτρα. Πρώτο μέτρο είναι η Προώθηση της Παιδείας. Εδώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαμορφώσεις των αύλειων χώρων των σχολείων και η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στα σχολικά συγκροτήματα, η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολικά κτίρια, η ψηφιοποίηση των σχολικών βιβλιοθηκών και η σύνδεση τόσο μεταξύ τους όσο και με τη δημοτική βιβλιοθήκη και η δημιουργία διαπολιτισμικών σχολείων για την επιμόρφωση των μεταναστών.

Το δεύτερο μέτρο είναι η Προώθηση του Αθλητισμού. Ενέργειες που προβλέπονται εδώ μεταξύ άλλων είναι η μελέτη κατασκευής και η κατασκευή κολυμβητηρίου στο χώρο του Ασυρμάτου, η μελέτη διαμόρφωσης και η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΟΤ 2120, η εξοικονόμηση ενέργειας για κλιματισμό σε χώρους του Δημοτικού Σταδίου και η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων παραπλεύρως του εργοταξίου της ΕΘΕΛ. Το τρίτο μέτρο είναι η Προώθηση του Πολιτισμού. Ενδιαφέρουσες ενέργειες για το μέτρο αυτό είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία πολυχώρου για να στεγάσει το Δημιουργικό Στέκι Νέων και το Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών, η μελέτη και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, η λειτουργία Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου, η ενοποίηση – ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Δήμου, η αναθεώρηση της μελέτης για την κατασκευή του πολιτιστικού κέντρου στο πάρκο Ελ Βενιζέλου και η συνολική διαχείριση του κατασκηνωτικού κέντρου στη Ραφήνα.

Το τελευταίο μέτρο αυτού του άξονα είναι η Προώθηση του Εθελοντισμού και οι ενέργειες που προβλέπονται είναι η δημιουργία μητρώου εθελοντών και ομάδων ενδιαφέροντος, η δημιουργία μητρώου εθελοντών γιατρών για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, η δημιουργία ομάδων διαρκούς προστασίας, καθαρισμού και ανάδειξης του ρέματος της Πικροδάφνης και οι διαρκείς ενημερωτικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών με τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων της πόλης και των όμορων Δήμων.

ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ο άξονας αυτός έχει κόστος υλοποίησης που υπερβαίνει τα 16 εκ. ευρώ για την περίοδο 2007 – 2010 και περιλαμβάνει τρία μέτρα. Το πρώτο μέτρο είναι η Υγεία και η Κοινωνική Φροντίδα. Η μελέτη κατασκευής Κέντρου Φιλοξενίας Ηλικιωμένων αξιοποιώντας κατάλληλα και το συγκρότημα στη Ραφήνα, η κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού, η συντονισμένη εφαρμογή προγραμμάτων ψυχικής υγείας, η συντονισμένη προώθηση προγράμματος κατ΄ οίκον νοσηλείας και η βελτίωση των όρων διαχείρισης των οστών στο νεκροταφείο είναι μερικές από τις ενέργειες του πρώτου μέτρου.

Το δεύτερο μέτρο αφορά στις Εξειδικευμένες Πολιτικές Πρόνοιας. Εδώ προβλέπεται η δημιουργία επικαιροποιημένου μητρώου ατόμων με ειδικές ανάγκες και σχετικών υποστηρικτικών εθελοντικών ομάδων, η προώθηση δράσεων για την προσβασιμότητα και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης καθώς και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης (μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία, αθλητισμός κλπ.). Το τρίτο μέτρο του τρίτου άξονα είναι η Ισότητα και η Κοινωνική Ενσωμάτωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μεταξύ άλλων η δημιουργία Κέντρου Υποδοχής Κακοποιημένων Γυναικών, το πρόγραμμα σίτισης απόρων κατοίκων, η ανάπτυξη προγραμμάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας και συνεργασία με φορείς για την κοινωνική επανένταξη καθώς και η δημιουργία Γραφείου υποδοχής και κοινωνικής υποστήριξης των μεταναστών.


ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΟΤΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Ο άξονας αυτός έχει κόστος υλοποίησης που υπερβαίνει τα 52 εκ. ευρώ για την περίοδο 2007 – 2010 και περιλαμβάνει τέσσερα μέτρα.

Το πρώτο μέτρο είναι η Βελτίωση και ο Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών του Δήμου. Τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης τόσο των υπαλλήλων όσο και των αιρετών του Δήμου, το πρόγραμμα ιατρικής παρακολούθησης και πρόληψης απασχολούμενων σε ανθυγιεινές εργασίες, τα εξειδικευμένα σεμινάρια για την ασφαλή απασχόληση ανά χώρο εργασίας, η μελέτη και κατασκευή νέου Δημαρχείου και η ψηφιοποίηση των αρχείων του Δήμου είναι μερικές από τις ενέργειες που εμφανίζουν ενδιαφέρον στο πρώτο αυτό μέτρο. Το δεύτερο μέτρο είναι η Βελτίωση της Σχέσης του Δήμου με τους Πολίτες και τους Τοπικούς Φορείς. Ενέργειες που αξίζουν να αναφερθούν είναι η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας και η ενεργός συμμετοχή του Δήμου στα Δίκτυα Πόλεων. Το τρίτο μέτρο είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Επικοινωνία. Ενέργειες όπως η πλήρης εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που παρέχει η Ηλεκτρονική Πύλη εξυπηρέτησης του δήμου ως επίσης και το GIS, η εγκατάσταση τερματικών σταθμών πληροφόρησης σε δημόσιους χώρους, η ανάπτυξη σε όλο το Δήμο Ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνίας και επαναλειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων στο Δήμο εμφανίζουν ενδιαφέρον.

Το τέταρτο μέτρο είναι η Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συμφώνου Ποιότητας της Πολης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ άλλων παρουσιάζουν οι διαδικασίες κάλυψης των απαιτήσεων για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ως τελικού δικαιούχου, οι διαδικασίες κάλυψης των απαιτήσεων για τη διαρκή επιβεβαίωση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 περί διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και η επιστημονική υποστήριξη για την επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων για τη συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενες δράσεις αναπτυξιακών προγραμμάτων.


ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣ. Ο άξονας αυτός έχει κόστος υλοποίησης που υπερβαίνει τα 36 εκ. ευρώ για την περίοδο 2007 – 2010 και περιλαμβάνει τέσσερα μέτρα. Πρώτο μέτρο είναι η Ανάπτυξη Αστικού Πρασίνου με ενέργειες όπως οι παρεμβάσεις αναβάθμισης των αύλειων χώρων των σχολείων με αύξηση πρασίνου, η δημιουργία δημοτικού φυτωρίου και λιπασματοποίησης στο χώρο του Ασυρμάτου και η πλήρης εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υδάτων άρδευσης των χώρων πρασίνου.

Δεύτερο μέτρο είναι η Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση των Κοινόχρηστων Χώρων. Εδώ αξίζουν να αναφερθούν η μελέτη ανάδειξης του οικοσυστήματος του ρέματος της Πικροδάφνης σε πόλο έλξης των πολιτών για φυσιολατρική – περιβαλλοντική αναψυχή και επιμόρφωσή τους, η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το σχεδιασμό των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης του ρέματος, η δεντροφύτευση για τη συγκράτηση των οχθών του ρέματος της Πικροδάφνης καθώς και η κατασκευή υπαίθριου αμφιθεάτρου για πολιτιστικές εκδηλώσεις και η δημιουργία χώρου οικολογικής εκπαίδευσης παραπλεύρως του ρέματος. Ακόμη η μελέτη και κατασκευή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος, τα ειδικά προγράμματα ελέγχου, φύλαξης και ασφάλειας των παιδικών χαρών, η δημιουργία νέων πρότυπων παιδικών χαρών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και η ενοποίηση διαμορφωμένων πλατείων με πεζόδρομους στην περιοχή Εθνικής Αντίστασης, Ασυρμάτου κλπ. Το τρίτο μέτρο είναι η Προώθηση Ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Αξιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ άλλων παρουσιάζουν η σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης, η μελέτη εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια και χώρους του Δήμου, η μελέτη και εφαρμογή συστήματος μέτρησης περιβαλλοντικών ρύπων, η κατασκευή πειραματικού Πάρκου στον Ασύρματο με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης φωτισμού για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, η ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση περιβαλλοντικών ζητημάτων όπως η ανακύκλωση, η ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος πράσινες ταράτσες, η ενίσχυση των υδάτινων πόρων από γεωτρήσεις μη πόσιμου νερού για την άρδευση των κοινόχρητων χώρων και η προώθηση διαδημοτικής συνεργασίας για την κατασκευή μονάδας μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων συγκαταλέγονται στις ενέργειας του τρίτου μέτρου. Τέλος, το τέταρτο μέτρο αφορά στη Βελτίωση των Όρων Καθαριότητας της Πόλης.

Εδώ αξίζουν να αναφερθούν ενέργειες όπως η ανακαίνιση και η βελτίωση των χώρων του εργοταξίου με την κατασκευή του νέου υπόγειου γκαράζ με τις υποδομές τους, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της μηχανοτεχνικής υποδομής, η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης από την πηγή και η προμήθεια ειδικών κάδων ανά είδος ανακυκλώσιμου υλικού, η ανάπτυξη προγράμματος επέκτασης σταθερών σημείων εναπόθεσης απορριμμάτων και η ανάπτυξη προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι


Αναφέρθηκα επιγραμματικά μόνο σε μέτρα και ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2007 – 2010. Φαίνεται πώς η αλλαγή σελίδας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου είναι πραγματικότητα. Φαίνεται πως μια νέα εποχή έχει αρχίσει για τους δημότες του Αγίου Δημητρίου. Μια εποχή που θα ενώσει όλες τις δυνάμεις της πόλης σε μια πορεία ελπίδας και προοπτικής για ένα νέο Άγιο Δημήτριο μέσα από μια σειρά δράσεων και αλλαγών σε όλους τους τομείς.

Μέσα από το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007 – 2010 αρχίζει να προβάλει ο Άγιος Δημήτριος του αύριο που οραματιζόμαστε όλοι μας με ευθύνη για τις γενιές που έρχονται. Η υλοποίηση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μας είναι εκείνη που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας μας. Γι’ αυτό καλώ όλους μας να εγκρίνουμε το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007 – 2010 του Δήμου. Να πούμε «ναι» στην πρόοδο και την ανάπτυξη της πόλης μας και να κάνουμε με αποφασιστικότητα ένα βήμα μπροστά εκφράζοντας την ευθύνη μας απέναντι στους δημότες και κατοίκους του Αγίου Δημητρίου.

Και τώρα ο ομιλών ως Πρόεδρος της Διεπιστημονικής Ομάδας Εργου Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και τα μέλη της Ομάδας κ.κ. Γεώργιος Βασιλαντωνάκης (Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών), Διονύσιος Γεωργακόπουλος (Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστικού της Διεύθυνσης Οικονομικών), Δέσποινα Κουτσάκη (Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού της Διεύθυνσης Διοικητικών), Άννα Κιτσικοπούλου (Υπάλληλος Τμήματος Μελετών – Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), Σταυρούλα Ριφουνά (Υπάλληλος Τμήματος Λογιστικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών), Μάριος Αυγουστάτος (Εξωτερικός Συνεργάτης), Ιωάννης Μαυρέλης (Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) και Βασίλης Αλευράς (Ειδικός Συνεργάτης σε Τεχνικά Θέματα), είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας.


Σας ευχαριστώ πολύ


graphical space

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Developed by EXUS