graphical space graphical space
   Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα  Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία  Χρήσιμες Διευθύνσεις Σύνδεσμοι     
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
 
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Οδηγός του Πολίτη
Οδηγός του Πολίτη
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
TOK-TOC
Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση
graphical space
graphical space

05/11/2008
Αύξηση περίπου 2,7% στα ανταποδοτικά τέλη για το 2009

 

Κατά 2,7% περίπου θα αυξηθούν το 2009 τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Αγίου Δημητρίου για τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους μετά από κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεωργίου Σταματόπουλου. Επίσης, όσον αφορά το δημοτικό φόρο αυτός δεν θα μεταβληθεί το 2009. Πιο συγκεκριμένα οι συντελεστές καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου για το έτος 2009 έχουν ως εξής:

Α) Για στεγασμένη επιφάνεια μέχρι 6000τ.μ. καταστημάτων κάθε φύσης 3,09 € /τ.μ.

Β) Για στεγασμένη επιφάνεια που χρησιμοποιείται για κατοικία, Φιλανθρωπικό και νοσηλευτικό ίδρυμα Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην ιδιωτικών κλινικών σε 1,27 €/τ.μ.

Γ) Για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6000τ.μ. που χρησιμοποιούνται για βιοτεχνίες, βιομηχανίες κλπ θα χρεώνονται με πλασματικό εμβαδόν δηλαδή με το μισό του εμβαδού τους και με συντελεστή καθαριότητας και φωτισμού το συντελεστή στεγασμένων καταστημάτων εμβαδού μέχρι 6.000 τμ. δηλ. 3,09 € (Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1).

Δ) Για στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 6000τ.μ. το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 δηλαδή 60% του τέλους που έχει ορισθεί για την καλυπτόμενη επιφάνεια των καταστημάτων μέχρι 6000 τμ.

Ε) Για ακάλυπτους χώρους πάνω από 6000τ.μ. το τέλος καθορίζεται όπως προβλέπει ο Νόμος 1080/80 άρθρο 5 παρ.1 δηλαδή 30% του τέλους που έχει ορισθεί για ακάλυπτους χώρους μέχρι 6000 τμ.

Ο Γ συντελεστής ορίζεται σε 4.65 € το τ.μ. ποσοστό αύξησης 2,1%

Ο Δημοτικός φόρος παραμένει σε 0,19 € το τ.μ.

Ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και στις εκτός σχεδίου περιοχές.


Η σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεωργίου Σταματόπουλου έχει ως εξής:


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Κατά την αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αναφερθώ στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2009. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 25/75 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, πρέπει μέχρι 30 Νοεμβρίου 2008 να κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ η απόφαση τελών φωτισμού και καθαριότητας για το 2009. Ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2009 και προκειμένου να εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στο σκέλος των εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί απόφαση Δ.Σ. για την αναπροσαρμογή των σχετικών τελών.

Για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2009 λήφθηκαν υπόψη τόσο οι υπάρχουσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2008 όπως αυτές διαμορφώθηκαν (πρόβλεψη έως 31/12/2008), όσο και οι προβλέψεις των αντιστοίχων πιστώσεων εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2009, καθόσον οι παρεχόμενες από αυτές προς τον πολίτη υπηρεσίες, έχουν θεσμοθετημένα, ανταποδοτικό χαρακτήρα. Για την αύξηση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:

  • Λάβαμε υπόψιν μας την όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση των δημοτών ιδιαίτερα σήμερα που η οικονομική κρίση είναι προ των πυλών της χώρας μας.

  • Καθορίσαμε με συνέπεια την αύξηση του 2,7% που είναι μια αύξηση σαφώς χαμηλότερη του πληθωρισμού και τη μηδενική αύξηση του δημοτικού φόρου. Επίσης, η αύξηση αυτή αποτυπώνει όσο το δυνατόν καλύτερα τα στοιχεία που αφορούν το κόστος της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με προϋπόθεση την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού.

  • Κινούμαστε στο πνεύμα της πλήρους αιτιολόγησης των ενεργειών μας ώστε το ύψος των τελών να πληροί την τυπική προϋπόθεση της αρχής της ανταποδοτικότητας και να προσεγγίζει το κόστος που κάθε έτος προϋπολογίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας να δαπανήσει για την παροχή των υπηρεσιών προς του δημότες. Σε καμία περίπτωση δεν κινούμαστε με γνώμονα την αύξηση των ανταποδοτικών τελών για να καλύψουμε κενά στο ταμείο του Δήμου.

  • Τηρούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις καθώς βρίσκεται σε τελικό στάδιο η επεξεργασία των στοιχείων για τον προσδιορισμό των οικονομικά ευπαθών ομάδων ώστε να προβούμε σε μείωση των τελών έως και 50% κατά περίπτωση.

  • Καταλήγοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι όπως και πέρσι έτσι και φέτος παρακολουθούμε με αγωνία και προβληματισμό την παγκόσμια οικονομική κρίση και είναι στις προθέσεις μας να προβούμε σε διορθωτικές κινήσεις όταν και όπου χρειαστεί προς όφελος πάντα του δημότη.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από ανάλυση των εσόδων και εξόδων καθαριότητας και φωτισμού για το 2009 με τους ισχύοντες συντελεστές και λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, προκύπτουν τα εξής: Έσοδα 7.634.743,68 και Έξοδα 7.798.200,00. Κατά συνέπεια εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή των τελών για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων και εξόδων 2009 ως ακολούθως:

Κατοικίες από 1,24 ευρώ σε 1,27 ευρώ (αύξηση περίπου 2,7%).

Καταστήματα από 3,01 ευρώ σε 3,09 ευρώ (αύξηση περίπου 2,7%). Μετά την αύξηση των συντελεστών τα έσοδα θα διαμορφωθούν στα 7.805.645,38 ευρώ. Με την προτεινόμενη αύξηση των συντελεστών προκύπτει υπόλοιπο 7.445,38 ευρώ ”.


graphical space

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Developed by EXUS