graphical space graphical space
   Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα  Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία  Χρήσιμες Διευθύνσεις Σύνδεσμοι     
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
 
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Οδηγός του Πολίτη
Οδηγός του Πολίτη
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
TOK-TOC
Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση
graphical space
graphical space

14/02/2011
Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Αθλητικού Οργανισμού στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Άγιος Δημήτριος: 11-2-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.
                       Αριθ. Πρωτ.:  81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δ/νση:
Άγιου Δημητρίου 55 ΤΚ 17343
Τηλ
: 210-9733370 / fax: 210-9763411
Πληροφορίες:
Φωτουλάκης Ευάγγελος
E
-mail
: ao@dad.gr  

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

ΑΠΟΦΑΣΗ:   4/2011  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)  

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
2. τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Πρόεδρος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

1.  Συγκροτούμε στο ΝΠΔΔ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από τρία(3) μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  

2.  Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.  

3.  Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.  

4.      Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:  

4.1 Συντονιστής: Ο υπάλληλος ΔΕ1 Διοικητικός με βαθμό Β΄ Φωτουλάκης Ευάγγελος του Γεωργίου Προϊστάμενος του Γραφείου Διοικητικού - Οικονομικού, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210-9733370, e-mail: ao@dad.gr ).  

4.2 Μέλος: Η υπάλληλος ΠΕ10 Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με βαθμό Β΄  Ακτύπη Αναστασία του Γεωργίου, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210-9733370, e-mail: ao@dad.gr ).  

4.3       Μέλος: Ο υπάλληλος ΔΕ1 Διοικητικός με βαθμό Γ΄ Παπαπετρόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210-9733370, e-mail: ao@dad.gr ).

Δεν ορίζονται αναπληρωτές  στην παραπάνω Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), καθώς το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό (τακτικό & ορισμένου χρόνου) του Αθλητικού Οργανισμού  ανήκει στην κατηγορία ΥΕ.  

5. Λόγω ότι, το ΝΠΔΔ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» είναι σε διαδικασία συγχώνευσης με άλλο ΝΠΔΔ του Δήμου Αγίου Δημητρίου (σύμφωνα με τον "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"), όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης και συσταθεί το νέο ΝΠΔΔ σύμφωνα με τα παραπάνω, θα εκδοθεί νέα απόφαση Προέδρου του νέου ΝΠΔΔ που θα προκύψει από την συγχώνευση, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα αποτελείται από υπαλλήλους που θα υπηρετούν στον νέο πλέον φορέα (ΝΠΔΔ) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.  

6. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΕΚΕΤΕΣ


graphical space

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Developed by EXUS