graphical space graphical space
   Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα  Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία  Χρήσιμες Διευθύνσεις Σύνδεσμοι     
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
 
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Οδηγός του Πολίτη
Οδηγός του Πολίτη
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
TOK-TOC
Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση
graphical space
graphical space

15/02/2011
Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του Πολιτιστικού Οργανισμού στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                  
Άγιος Δημήτριος 14/02/2011
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 216 & ΕΙΡΗΝΗΣ 17
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Πλάκα
ΤΗΛ : 210 9765147/9760505
ΦΑΞ : 210 9765147
E –MAIL: poldadi@gmail.com
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 94

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η υπ. αριθ. 5/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
2. Τις περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Πρόεδρος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Συγκροτούμε στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Δημητρίου Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από δύο (2) μέλη – μονίμους υπαλλήλους.

2. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

3. Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

4. Επειδή στον Πολιτιστικό Οργανισμό υπηρετούν δύο (2) υπάλληλοι της ειδικότητας Διοικητικού.

Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:

4.1 Η υπάλληλος Πλάκα Αικατερίνη του Αλεξάνδρου, ΠΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη του Πολιτιστικού Οργανισμού, Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 9765147/9760505, e-mail: poldadi@gmail.com)

4.2 Η υπάλληλος Κούρια Γεωργία του Αποστόλου, ΔΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄, υπάλληλος του Γραφείου Διοικητικού – Οικονομικού του Πολιτιστικού Οργανισμού, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 9765147/9760505, e-mail: poldadi@gmail.com)

5. Λόγω ότι το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» είναι σε διαδικασία συγχώνευσης με άλλο ΝΠΔΔ του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με τον N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», θα συγκροτηθεί εκ νέου Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης του νέου ΝΠΔΔ, η οποία θα απαρτίζεται από υπαλλήλους που θα υπηρετούν στο νέο ΝΠΔΔ.

6. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 


graphical space

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Developed by EXUS