graphical space graphical space
   Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα  Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία  Χρήσιμες Διευθύνσεις Σύνδεσμοι     
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
 
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Οδηγός του Πολίτη
Οδηγός του Πολίτη
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
TOK-TOC
Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση
graphical space
graphical space

17/03/2011
Το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αγ. Δημητρίου 55 -  Τ.Κ. 17343

ΤΗΛ.: 210 97
03 607 – 210 97 30 132
E-mail
: dad-may@dad.gr

Γραφείο Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών
 Αρ. Πρ.: 7897/2011         

 

                                                                             Αγ. Δημήτριος, 16-03-2011

Προς τoυς
1. κ. Δήμαρχο
2. Πρόεδρο Δ.Σ.
3. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων  
 
4. Αντιδημάρχους
5. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
6. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011                

     Κυρία Δήμαρχε,
     Κυρίες & κύριοι,

     Το Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2011 συντάσσεται σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία της Ελληνικής Οικονομίας, και στην αρχή της Καλλικρατικής περιόδου του Δήμου, που μπορεί να μην αντιμετωπίζει το πρόβλημα της συνένωσης με άλλο Δήμο, αλλά ως προς το θεσμικό πλαίσιο, οι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι πραγματικοί (ισοσκελισμένοι με πραγματικά έσοδα & έξοδα) που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να του δώσουμε διεκδικητικό ύφος. 

     Προσπαθούμε, ωστόσο, να αποκτήσουμε «ώριμες» μελέτες που έχουμε συμπεριλάβει στο προϋπολογισμό για να ενταχθούμε στην χρηματοδότηση των ΕΣΠΑ και αυτές είναι:

 α) Οριστική μελέτη κατασκευής υπογείου Πάρκινγκ στο Δημοτικό Στάδιο.

 β) Οριστική μελέτη κατασκευής Βρεφονηπιακού σταθμού στον Ασύρματο. 

    Ακόμη υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο του ΥΠΕΚΑ από 09/03/2011 για την κατάθεση προτάσεων & μελετών που θα επιδοτηθούν από κοινοτικά κονδύλια και αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων χρήσης ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά στις στέγες των Δημοτικών κτιρίων).

     Οι ενέργειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προετοιμασία του φακέλου με τις απαιτούμενες μελέτες και πιστεύουμε ότι μέχρι τις 30/09/2011,ίσως και πριν, να έχουμε καταθέσει το φάκελο στο ΥΠΕΚΑ, ευελπιστώντας στη συνέχεια να ενταχθούμε στο πρόγραμμα Χρηματοδότησης.  

     Πιστεύουμε ότι οι δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών κτιρίων και της εκμετάλλευση των δωμάτων τους, μέσα σε βραχύ χρονικό διάστημα θα έχουν αποσβεσθεί και ο Δήμος πέρα από την οικονομία της καταναλισκόμενης ενέργειας, θα έχει και έσοδα και από την εκμετάλλευση των φωτοβολταϊκών, αλλά πάνω απ’ όλα συνεισφέρουμε στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη για την επιβίωσή του.  

    Τα έσοδα βάσει των οποίων συντάσσεται το Τεχνικό Πρόγραμμα προέρχονται από τις παρακάτω πηγές:

1.    ΣΑΤΑ

2.    Έσοδα Δήμου

3.    Επιχορηγήσεις άλλων φορέων Δημοσίου 

    Περιλαμβάνει δε:        

  • Έργα οργάνωσης της κυκλοφορίας (μελέτες, εκτέλεση μελετών, κυκλοφοριακή μελέτη)
  • Βελτιώσεις οδών και πεζοδρομίων για την ασφαλή διέλευση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών
  • Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων
  • Έργα για την συντήρηση και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων
  • Έργα βελτίωσης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
  • Βελτιώσεις παιδικών χαρών
  • Προμήθειες ηλεκτρονικών συστημάτων  για εξοικονόμηση ενέργειας και άρδευσης  

   Τα προτεινόμενα Νέα και Συνεχιζόμενα έργα του παρόντος Τεχνικού προγράμματος κατατάσσονται ανάλογα με το είδος του έργου και την πηγή χρηματοδότησης ως εξής:  

Α. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται  έργα που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ συνολικού προϋπολογισμού 2.140.000,00 € (900.000,00 € συνεχιζόμενα 2010). Τα έργα που υλοποιούνται από αυτήν την πηγή αφορούν έργα, όπως συντήρηση κατασκευή  πεζοδρομίων, αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, επισκευές Δημοτικών Κτιρίων, καθώς και επισκευές & συντηρήσεις δημοτικών δρόμων.

Β. Τα έργα  και μελέτες που χρηματοδοτούνται από έσοδα Δήμου είναι παρεμφερή με αυτά της ομάδας Α και επιπλέον αντιμετωπίζουν τις ανάγκες εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων, ασφαλτοστρώσεων και διαγραμμίσεων υφισταμένων δρόμων, διανοίξεων για την δημιουργία νέων δρόμων, διαμορφώσεις πλατειών, αναπλάσεις  και ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημοτικών κτιρίων ποσού 2.354.000,00 €.

Γ.  Περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ  330.000,00 € και από  πολιτική προστασία 100.000,00 €  

Δ. Περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από Ο.Σ.Κ  με προβλεπόμενη πίστωση  1.020.000,00 €. Τα έργα που υλοποιούνται από αυτήν την πηγή αφορούν σε έργα γενικών επισκευών & συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης).

Ε. Περιλαμβάνει ΣΑΤΑ για την συντήρηση σχολικών κτιρίων πίστωση 125.000,00 €. 

   Το Τεχνικό Πρόγραμμα που προτείνουμε στηρίζεται στις δυνατότητες υλοποίησης των υπηρεσιών μας, αφορά δε πραγματικές ανάγκες όλων των περιοχών του Δήμου μας.

   Πιστεύουμε ότι συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, στην προστασία του περιβάλλοντος, και στην  ανάδειξη της πόλης μας. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΜΑΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΗΓΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

%

 ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

ΠΟΣΟ          ΟΜΑΔΑΣ

Α

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Σ.Α.Τ.Α

Σ.Α.Τ.Α. (Συλλογική Απόφαση έργων Τοπικής Αυτ/σης)

 2.140.000,00

35,15

Β

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ  ΔΗΜΟΥ

2.373.600,00

38,98

Γ

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜ/ΝΑ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ KAI Κ.Τ.Π.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

   430.000,00

7,06

Δ

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Ο.Σ.Κ

Ο.Σ.Κ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων)

1.020.000,00

16,75

Ε

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

    125.000,00

   2,04

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

6.088.600,00

100,00

 

                                                                                                                                                   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  


graphical space

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Developed by EXUS