graphical space graphical space
   Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Οδηγεί στον Χάρτη Ιστιοσελίδας Περιεχόμενα  Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνία  Χρήσιμες Διευθύνσεις Σύνδεσμοι     
graphical space
graphical space
Αναζήτηση
 
Σύνθετη Αναζήτηση >
graphical space
graphical space
graphical space
Οδηγός του Πολίτη
Οδηγός του Πολίτη
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
TOK-TOC
Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
graphical space
graphical space
graphical space
Επιστροφή Επιστροφή   Εκτύπωση Εκτύπωση
graphical space
graphical space

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ

Έκτακτη

23-8-2012

241

Διατύπωση απόψεων προς την Περιφέρεια Αττικής επί περιβαλλοντικής εκθέσεως για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 151. (αριθμός απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 111/2012).

>>

>>

242

Διατύπωση απόψεων προς την Περιφέρεια Αττικής επί περιβαλλοντικής εκθέσεως για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE A.E. επί της οδού Τριπόλεως 3. (αριθμός απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 112/2012).

>>

>>

243

Διατύπωση απόψεων προς την Περιφέρεια Αττικής επί περιβαλλοντικής εκθέσεως για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ επί της οδού (Πρωθιερέως) Αγιουτάκη 6.

>>

>>

244

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2012 (Α΄ Εξάμηνο)» και παροχής εξουσιοδότησης για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και για να υπογράψει την σχετική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ.

>>

>>

245

Συζήτηση για τα οικονομικά των ΟΤΑ ενόψει του έκτακτου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

23η

3-10-2012

264

Απόφαση για έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2011 (οικονομικό έτος 2012).

24η

3-10-2012

265

Aπόφαση επί του υπ’ αριθμ. 23146/31-7-2012 αιτήματος των κ.κ. Μιχαήλ Σταματέλου κ.λπ. που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Ίμβρου.

>>

>>

266

Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.

>>

>>

267

Έγκριση της υπ’ αρ. 174/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΠΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής» που αφορά στην Γ’ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

>>

>>

268

Έγκριση της υπ’ αρ. 81/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΠΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής» που αφορά στη Β’ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

>>

>>

269

Απόφαση επί αιτήματος για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς αναφορικά με την εκ μέρους του Δήμου μας καταβολή αποζημιώσης λόγω απαλλοτριώσης εδαφικών εκτάσεων του Ο.Τ. 1123 (οδοί Λευκάδος και ανώνυμος) ιδιοκτησίας οικογενείας Μπούγαλη.

>>

>>

270

Απόφαση α) για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» και β) για παροχή εξουσιοδότησης για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

>>

>>

271

Απόφαση για προσφυγή ή μη στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχων μεταφορέων για τα δρομολόγια 2, 12 & 13 που αφορούν στην εργασία «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου για το σχολικό έτους 2012-2013».

>>

>>

272

Απόφαση για έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης, συμβατικού χρόνου δύο (2) μηνών και αξίας ποσού #11.562,00# € με την ανάδοχο εταιρεία «INTERLIFE ΑΑΕΓΑ» για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου έτους 2012.

>>

>>

273

Απόφαση για μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης για τη δαπάνη ετήσιας χρήσης κινητής τηλεφωνίας.

>>

>>

274

Απόφαση για μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια «Αναψυκτικών γιαουρτιών κ.λπ. – Γραφείο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου».

>>

>>

275

Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. 13744/22-5-2012 αιτήσεως του αναδόχου της εργασίας: «Προγραμματισμός – Ενημέρωση – Συμπλήρωση – Επικαιροποίηση δεδομένων GIS» για χορήγηση παράτασης του χρόνου της ολοκλήρωσης της ως άνω εργασίας.

>>

>>

276

Απόφαση για τροποποίηση μελέτης στις κατηγορίες ανταλλακτικών και επισκευών οχημάτων στις οποίες δεν υπήρξε μειοδότης.

>>

>>

277

Απόφαση για έγκριση κατασκευής δεύτερης σύνδεσης ακινήτου με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων, επί της οδού Ξενοφώντος 18.

>>

>>

278

Aπόφαση για την κατασκευή ή ανακατασκευή κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου και μετατροπή του σε παιδικό σταθμό.

>>

>>

279

Απόφαση για την παραλαβή της μελέτης "Αρχιτεκτονική μελέτη αξιοποίησης του 3ου παλαιού Δημοτικού Σχολείου".

>>

>>

280

Απόφαση για παραλαβή της μελέτης με τίτλο "Σύνταξη μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση οδών πέριξ σταθμού ΜΕΤΡΟ".

>>

>>

281

Απόφαση για αποδοχή ποσού 88.495,96 € για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

>>

>>

282

Απόφαση για κατανομή ποσού 88.363,22 € από τους ΚΑΠ για λειτουργικές ανάγκες σχολείων του Δήμου Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Δόση).

>>

>>

283

Απόφαση επί της υπ’ αρ. 23924/9-8-2012 αιτήσεως της Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ για έγκριση μετεγκατάστασης συνεργείου συντήρησης και επισκευής μηχανικών μερών και ηλεκτρικών συστημάτων οχημάτων από την οδό Υψηλάντου 3 στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης 270 του Δήμου μας.

>>

>>

284

Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.150,00 € για την εκδήλωση του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

>>

>>

285

Απόφαση για έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00 € για εκδήλωση του Τμήματος Υγείας & Πρόνοιας του Δήμου.

>>

>>

286

Απόφαση για έγκριση διενέργειας προμηθειών, εργασιών και έργων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).

>>

>>

287

Απόφαση ορθής επανάληψης της υπ' αρ. 262/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης ποσού 719,55 € που αφορά στην παραγωγή εντύπου επικοινωνιακού υλικού για την υποστήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου και διάθεσης πίστωσης του ιδίου ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.02 με τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου” προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.»

>>

>>

288

Απόφαση επί αιτήματος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής, περί διάθεσης ατόμων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

>>

>>

289

Απόφαση για έγκριση της υπ' αρ. 88/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής» με θέμα: Λήψη απόφασης για προσαρμογή του υπό έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», στην υπ' αρ. 22699/06-06-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών με θέμα: «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας »Δήμου Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει», ΦΕΚ 1932/τεύχος Β'/15-06-2012.

>>

>>

290

Απόφαση για έγκριση δαπάνης που αφορά στην παραγωγή έντυπου επικοινωνιακού υλικού για την υποστήριξη του προγράμματος κομποστοποίησης και της δημιουργίας δημοτικών λαχανόκηπων.

>>

>>

291

Απόφαση επί προτάσεως του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αγίου Δημητρίου για κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου αμέσως μετά την κατάθεση των νέων μέτρων που απαιτεί η Ε.Ε., η τρόικα και η κυβέρνηση.

>>

>>

292

Απόφαση επί προτάσεως του Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση των Μνημονίων και των Δανειακών Συμβάσεων.

>>

>>

293

Απόφαση επί προτάσεως του Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για έκδοση ψηφίσματος για τη λειτουργία του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

>>

>>

294

Απόφαση επί προτάσεως της «Ανοιχτής Συνέλευσης κατοίκων Μπραχαμίου» για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τα γεγονότα της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα γενικής απεργίας.

25η

17-10-2012

295

Λήψη απόφασης για σύνταξη και ψήφιση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (αριθμός απόφασης:16852/6-4-2011 Α.Δ.Α.: 4ΑΓΝΚ-Θ).

>>

>>

296

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς αναφορικά με την εκ μέρους του Δήμου μας καταβολή αποζημιώσεως λόγω απαλλοτριώσεως εδαφικών εκτάσεων του Ο.Τ. 1123 (οδοί Λευκάδος και ανώνυμος) ιδιοκτησίας οικογενείας Μπούγαλη.

>>

>>

297

Λήψη απόφασης για παράταση μέχρι 30/11/2012 της προθεσμίας υπογραφής του προσυμφώνου μεταξύ του Δήμου μας και της Ελευθερίας Κάκαρη κ.λπ. για την εδαφική έκταση του Ο.Τ. 1217, η οποία λήγει την 30η Οκτωβρίου 2012.

>>

>>

298

Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης ελεγχόμενης στάθμευσης.

>>

>>

299

Λήψη απόφασης για την κατασκευή κτιρίου ή ανακατασκευή του κτιρίου 3ου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου και μετατροπή του σε παιδικό σταθμό.

>>

>>

300

Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης: Αρχιτεκτονική μελέτη αξιοποίησης του 3ου παλαιού Δημοτικού Σχολείου».

>>

>>

301

Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Σύνταξη μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση οδών πέριξ σταθμού ΜΕΤΡΟ. 

>>

>>

302

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010.

>>

>>

303

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011.

>>

>>

304

Καθορισμός τελών καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012.

>>

>>

305

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 430/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 524/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για καταβολή των μη βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών σε δόσεις μετά από αίτηση του οφειλέτη».

>>

>>

306

Λήψη απόφασης επί αιτήματος με αριθμό πρωτοκόλλου 7154/2012 περί ρύθμισης οφειλής δημοτικών τελών και ΤΑΠ.

>>

>>

307

Λήψη απόφασης για έγκριση – διάθεση πίστωσης του Κ.Α. 8261.00 με τίτλο «Λοιπές επιστροφές» ποσού 202,91€ στον κο Γκρέκα Βασίλειο ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

>>

>>

308

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 172.128,48€ για Επενδύσεις Έργα (άρθρο 27 Ν. 3756/2009).

>>

>>

309

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 18.975,35€ από πρόστιμα ΚΟΚ από 03/07/2012 έως 03/09/2012.

>>

>>

310

Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους 1068/12 & 1069/12.

>>

>>

311

Λήψη απόφασης για καθορισμό ανώτατου ορίου αδειών υπαίθριου εμπορίου.

>>

>>

312

Λήψη απόφασης για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής με αρμοδιότητα την εξέταση αιτημάτων διαγραφής κλήσεων.

>>

>>

313

Λήψη απόφασης επί προτάσεως της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση των Μνημονίων και των Δανειακών Συμβάσεων.

>>

>>

314

Λήψη απόφασης επί προτάσεως της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» για έκδοση ψηφίσματος για τη λειτουργία του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

>>

>>

315

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. 245/24-069-2012 επιστολής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (Π.Ο.Σ.Τ.).

>>

>>

316

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης που αφορά στην παραγωγή έντυπου επικοινωνιακού υλικού για τη γνωστοποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας στο λαό του Αγίου Δημητρίου.

>>

>>

317

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

>>

>>

318

Λήψη απόφασης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης υπαλλήλων του Δήμου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΛΑΕΚ(0,45%) 2012.

>>

>>

319

Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη αδειών στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

>>

>>

320

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης που αφορά στην παραγωγή έντυπου επικοινωνιακού υλικού για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

>>

>>

321

Τροποποίηση του άρθρου 1 της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής».

>>

>>

322

Λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής δεύτερης σύνδεσης ακινήτου με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Νικηταρά 24. 

>>

>>

323

Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 186 παράγραφος 2 του Ν. 4070/2012.

>>

>>

324

Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου.

>>

>>

325

Λήψη απόφασης για διατύπωση προτάσεων σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014.

>>

>>

326

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεως για έκδοση ψηφίσματος που αφορά στη λειτουργία του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

26η

22-11-2012

327

Λήψη απόφασης για σύνταξη και ψήφιση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (αριθμός απόφασης:16852/6-4-2011 Α.Δ.Α.: 4ΑΓΝΚ-Θ).

>>

>>

328

Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 183/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Αγίου Δημητρίου Αττικής» με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ωδείου Αγίου Δημητρίου».

>>

>>

329

Λήψη απόφασης για έγκριση της E’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

>>

>>

330

Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία της κας Γιαννούλας συζ. Τηλεμάχου Λάμαρη και του κου Τηλεμάχου Λάμαρη του Ηλία (συγκύριοι κατά 50% εξ’ αδιαιρέτου) επί της οδού Ασυρμάτου 114 και Μελιγαλά, εδαφικού τμήματος του δήμου μας εμβαδού 4,80 τ.μ.

>>

>>

331

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 88.495,96.€ (Γ’ Δόση) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

>>

>>

332

Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 88.363,22€ (Γ’ Δόση) στα Νομικά Πρόσωπα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών.

>>

>>

333

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 290/2012 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης που αφορά στην παραγωγή έντυπου επικοινωνιακού υλικού για την υποστήριξη του προγράμματος κομποστοποίησης και της δημιουργίας δημοτικών λαχανόκηπων».

>>

>>

334

Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006.

>>

>>

335

Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικής έκθεσης, ψήφιση πίστωσης, έγκρισης συνημμένων καταστάσεων και ορισμός επιτροπής για την αγορά τροφίμων για τα άτομα και τις οικογένειες που βρίσκονται σε εξαιρετικές και έκτακτες ανάγκες για τα Χριστούγεννα έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006.

>>

>>

336

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 172.128,48€ (Μέρος Δ΄ Δόσης – Επενδύσεις Έργα - Άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 για το έτος 2012).

>>

>>

337

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 40.900,00€ για την κάλυψη ποσού έναντι της συνολικής δαπάνης μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2011-2012.

>>

>>

338

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 48.943,00€ από την κατανομή φόρου ζύθου.

>>

>>

339

Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δαπανών.

>>

>>

340

Λήψη απόφασης για την ανάθεση ερευνητικού έργου στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Περιβαλλοντική έρευνα γεωχημικών και γεωτεχνικών παραμέτρων στο Ρέμα της Πικροδάφνης, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αθηνών».

>>

>>

341

Λήψη απόφασης για την ανάθεση ερευνητικού έργου στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Αστικός εδαφογεωχημικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Αθηνών».

>>

>>

342

Λήψη απόφασης για την ανάθεση ερευνητικού έργου στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Περιβαλλοντική έρευνα στο Ρέμα Πικροδάφνης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αθηνών, με έμφαση στην ποιότητα του νερού, τη μεταφορά ρύπων προς τη θάλασσα και τη ρύπανση από ανθρώπινες δραστηριότητες».

>>

>>

343

Λήψη απόφασης για την ανάθεση ερευνητικού έργου στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών με θέμα: «Αποτίμηση της οικολογικής κατάστασης του Ρέματος Πικροδάφνης και προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής του».

>>

>>

344

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ταφής πέραν του έτους (5ο τρίμηνο).

>>

>>

345

Λήψη απόφασης για παράταση μέχρι της 31ης Ιανουαρίου 2013 της προθεσμίας υπογραφής του προσυμφώνου μεταξύ του Δήμου μας και της Ελευθερίας Κάκαρη κ.λπ. η οποία προθεσμία λήγει την 30η Νοεμβρίου 2012, για εδαφική έκταση του Ο.Τ. 1217 (οδοί Μαυρογένους – Ευρώτα).

>>

>>

346

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 17909/19-6-2012 ένστασης – αίτησης θεραπείας των κ.κ. Γιαννακού Α. & Ηλιοπούλου Σ. σχετικά με το ρυμοτομικό σχέδιο στην οδό Τενέδου.

>>

>>

347

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 22004/19-07-2012 αιτήσεως του κ. Βασιλείου Χαρόπουλου που αφορά στη χορήγηση άδειας στάθμευσης οχήματος.

>>

>>

348

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Τράπεζας Πειραιώς για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων της χρηματαποστολής για το κατάστημα επί της οδού Αγίου Δημητρίου 173.

>>

>>

349

 

>>

>>

350

 

>>

>>

351

Λήψη απόφασης για κατασκευής δεύτερης σύνδεσης ακινήτου με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων επί των οδών Αγίου Δημητρίου 245 & Πόντου 2.

>>

>>

352

Λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής δεύτερης σύνδεσης ακινήτου με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Παπανικολή 21.

>>

>>

353

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εξελίξεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

>>

>>

354

Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 325/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για διατύπωση προτάσεων σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014.

>>

>>

355

Λήψη απόφασης επί του υπ' αριθμ. 34919/21-11-2012 αιτήματος του κ. Κάσσικου Χρήστου που αφορά στην παραχώρηση της πλατείας Ασυρμάτου για τη δημιουργία ενός Χριστουγεννιάτικου χωριού.

>>

>>

356

Αντικατάσταση μέλους του ΝΠΠΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής”.

>>

>>

357

Λήψη απόφασης για τροποποίηση οδών για συντήρηση στο έργο: «Συντήρηση οδών 2012».

>>

>>

358

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ' αριθμ. 310/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου των Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» του Δήμου Αγίου Δημητρίου».

27η

5-12-2012

359

Λήψη απόφασης για σύνταξη και ψήφιση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (αριθμός απόφασης:16852/6-4-2011 Α.Δ.Α.: 4ΑΓΝΚ-Θ).

>>

>>

360

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών καθαριότητας, φωτισμού & δημοτικού φόρου (ανταποδοτικά τέλη) για το έτος 2013.

>>

>>

361

Λήψη απόφασης για έγκριση των υπ' αριθμ. 528/12 & 533/12 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την διενέργεια της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου μεταφορέα για τα δρομολόγια 2,12 & 13 που αφορά στην εργασία “Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου για το σχολικό έτος 2012-2013”.

>>

>>

362

Λήψη απόφασης επί αιτήματος παροχής της συγκατάθεσης (έγκρισης ) του Δήμου , για χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου βαφής μικροεπισκευών οχημάτων, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 174 (πρώην Λ. Όλγας) αρ. απ. Ε.Π.Ζ. 151/12.

>>

>>

363

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Καπετσώνη, Μαντά κλπ).

>>

>>

364

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά σε αναμόρφωση και ενίσχυση της σήμανσης της οδού Τατάκη για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου.

>>

>>

365

Λήψη απόφασης για μερική κατανομή ΣΑΤΑ.

>>

>>

366

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 2.273,44€ για την κάλυψη δαπάνης για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 1/5/2012 έως 31/8/2012.

>>

>>

367

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 25.134,15€ από πρόστιμα ΚΟΚ από 04/09/2012 έως 01/11/2012.

>>

>>

368

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 47.017,96€ για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

>>

>>

369

Λήψη απόφασης για επιστροφή στον κ. Τσεβά Θεοφάνη του ποσού των 50,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

>>

>>

370

Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων και αναστολή φραγής έκδοσης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας.

>>

>>

371

Λήψη απόφασης για έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης.

>>

>>

372

Λήψη απόφασης για έγκριση εκδήλωσης και διάθεση πίστωσης, «Πρόγραμμα σίτισης απόρων κατοίκων».

>>

>>

373

Λήψη απόφαση για έγκριση διενέργειας δαπανών.

>>

>>

374

Λήψη απόφασης επί αιτήματος για ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ Διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

>>

>>

375

Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση υπογραφής επιταγών για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

>>

>>

376

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 26.297,00€ από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας Υποστήριξης του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

>>

>>

377

Τροποποίηση & συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 55/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που που αφορά απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

28η

28-12-2012

378

Λήψη απόφασης για διατύπωση απόψεων προς την Περιφέρεια Αττικής επί περιβαλλοντικής εκθέσεως για την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ επί της οδού Αγίου Δημητρίου 235 & Άλκη Αργυριάδη.

>>

>>

379

Λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων καθιέρωσης εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου των υπηρεσιών του Δήμου.

>>

>>

380

Λήψη απόφασης για έγκριση της παράτασης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής και της θητείας των εκκαθαριστών.

>>

>>

381

Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπών παραλαβής έργων για το έτος 2013.

>>

>>

382

Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Μελέτη άμεσων παρεμβάσεων στην κυκλοφοριακή μελέτη».

>>

>>

383

Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας Κ. & Π. Μυρωδιάς ΑΕΒΒΕ για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της βιοτεχνίας του.

>>

>>

384

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης παράδοσης της εργασίας "Προγραμματισμός – ενημέρωση – επικαιροποίηση δεδομένων GIS".

>>

>>

385

Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 365/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην κατανομή ΣΑΤΑ.

>>

>>

386

Λήψη απόφασης για αναστολή ή όχι φραγής φορολογικής ενημερότητας.

>>

>>

387

Λήψη απόφασης επί αιτήματος Λυρή Σταματίου για ρύθμιση οφειλών του από δημοτικά τέλη.

>>

>>

388

Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β’ τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

>>

>>

389

Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ’ τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

>>

>>

390

Λήψη απόφασης για διακοπή σύμβασης με τον προμηθευτή «Ε. ΑΝΤΩΝΗΣ Π. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ».

>>

>>

391

Λήψη απόφασης για παραγραφή απαιτήσεων του Δήμου από βεβαιωτικούς καταλόγους.

>>

>>

392

Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού 417,73€ από τους χρηματικούς καταλόγους Νο 34/2-1-2012 & 35/2-1-2012 καθώς και ποσού 125,02€ αβεβαίωτων προσαυξήσεων λόγω υπαγωγής των οφειλετών στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011.

>>

>>

393

Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού 436,02 από τους χρηματικούς καταλόγους 725,726/2-1-2012 και 729,730/2-1-2012 λόγω εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2508/1997 και του άρθρου 4 του ΠΔ 5/17-12-85.

>>

>>

394

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 8.096,00€ για το πρόγραμμα Σχολικός Τροχονόμος, για χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2012.

>>

>>

395

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 534.639,36€ (Δ' Δόση άρθρο 27 Ν. 3756/2009 έτους 2012).

>>

>>

396

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 171.870,29€ για επενδύσεις έργα και λειτουργικές δαπάνες (άρθρο 27 Ν. 3756/2009).

>>

>>

397

Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

>>

>>

398

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 7.645,42€ για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρων στέγασης ΚΕΠ για β' και γ' τρίμηνο 2012.

>>

>>

399

Λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου μας στις πράξεις “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας”.


graphical space

Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

Developed by EXUS